Bérszámfejtési modul

APEH engedély

A PC-BÉR a bérszámfejtésen túl elvégzi az ehhez kapcsolódó valamennyi egyéb tevékenységet is, így automatikusan elkészíti az átutalásokat, statisztikákat, adatszolgáltatásokat, adó- és járulékbevallásokat stb.

Mindent tud:

Tökéletesen illeszkedik a felhasználó igényeihez azáltal, hogy tartalmazza a bruttó bér kiszámításának összes algoritmusát.
Bármilyen jogcím vagy jogcímek bruttósítását elvégzi, göngyölt és normál adózás esetén is.
A dolgozók áthelyezését, a belső munkaerőmozgást követi, ezeket főkönyvi feladás szerint elszámolja.
Adatbeviteli, valamint bérszámfejtés előtti hibaellenőrzést végez.
Próbaszámfejtés készíthető a végleges bérszámfejtés előtt, az automatikus biztonsági mentés segítségével.
Mód van néhány dolgozó, illetve a teljes állomány visszaállítására, javítására és újbóli bérszámfejtésére.
Automatikusan utalja a fizetéseket, levonásokat modemen, floppy lemezen, vagy nyomtatványon.

Korlátok helyett szabadságot nyújt:

Havonta tetszőleges számú bérszámfejtés indítható.
Bármely kódféleségből, járandóság- illetve levonásfajtából bármennyi felvehető a szótárakba.
Egy-egy bérszámfejtésen belül nincs korlátozva a járandóságok, illetve a levonások száma, ugyanazon fajtából több is feladható.

Energiatakarékos:

Az állandó adatok egyszeri feladása után már csak az esetleges tárgyhavi változásokat kell felvinni.
Automatikusan kezeli a levonásokat, a letiltásokat, az előírások szerint alkalmazza a levonások rangsorát, alapját, százalékát.
Egyszerűen megoldható dolgozói csoportok együttes, de egymástól elkülönített bérszámfejtése.

Rugalmas:

Kezeli a soron kívüli kifizetéseket.
Hóközi elszámolást, bérszámfejtést végez (például kiléptetéskor).
A hagyományos járandóságokon túl megbízási díjakat, alkalmi munkabért és honoráriumot is számfejt.
A más munkáltatótól hozott járulékigazolás alapján is kezeli a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékmaximumot.
Kezelni tudja a programon kívül bérszámfejtett adatokat is (kézi számfejtés utólagosrögzítése).
Lehetőség van olyan tételek utólagos bevitelére, amelyeket nem a PC-BÉR-rel számfejtettek, például külföldi napidíjak, természetbeni juttatások adó- és járulékvonzatai.
Automatikus korrekciókezelést végez (téves elszámolások rendezése, az elmúlt hónapokat követő napkorrekciók automatikus bérkorrigálása pl. hónap végi betegnapok elszámolása, utólagos béremelés esetén stb.).
Automatikusan számítja a már korrekciózott tételek további korrekcióját is

A bérszámfejtési modul listái:

A listák nemcsak papírra, hanem képernyőre vagy fájlokba (Word dokumentum, vagy pdf) is kérhetők, így a PC-BÉR felhasználója sok esetben mentesül a felesleges irattározástól. A listák rendezettsége beállítható. A PC-BÉR listaválasztéka minden igényt kielégít. Íme néhány a több tucatnyi kínálatból:

dolgozói elszámolással kapcsolatos listák: bérlap, aláíróív, címlet stb.
kilépő dolgozó összes nyomtatványa: adatlap, igazolás munkanélküli járadék megállapításához, igazolás a levont járulékokról, NYENYI lap stb.
éves dolgozói bérkarton
KSH-statisztikák (havi, decemberi létszám, szeptemberi kereset, májusi reprezentatív)
munkaügyi és létszámstatisztika állománycsoportonként
főkönyvi feladás papíron és/vagy fájlban, automatikusan is
összesítők széles választéka
adatszolgáltatás az ONYF részére

 

Adó-végelszámolás modul

Havi adó- és jarulékbevallás
Kézi adatbevitel, korrigálás lehetősége
Az év végi adóalap-, ill. adócsökkentő kedvezmények figyelembevétele, pl. tandíj, lakáscélú megtakarítás, biztosítás, alapítványi befizetés stb.
Az éves adó-végelszámolás listái (a dolgozók kiértesítését, elszámolását, az APEH adatszolgáltatást biztosító táblák)
Az APEH számára történő adatszolgáltatás floppy lemezen
Az adó-végelszámolási modul önállóan is alkalmazható (csak a dolgozó azonosító kódjainak, éves adatainak, kedvezményeinek feladására van szükség)

 

Munkaügyi és humánpolitikai modul

Munkatörvénykönyves, közalkalmazotti és köztisztviselői verzió.
Önállóan, a bérszámfejtési modul nélkül is működtethető.
Lehetővé teszi a bér- és munkaügyi adatok elkülönített hozzáférését.
Nyilvántartja a felhasználó igényei alapján bővített adatokat is.
Lehetőséget ad a nyilvántartásban történő változások azonnali felvezetésére.
Előírás szerint tartja nyilván a szabadságfajtákat.
Automatikusan számítja a pótszabadságot az alapadatokból, elvégzi az év eleji aktualizálást.
Egyedülálló listázási funkciója a válogatás-szűrés.
Minden bevitt adatra határértékek között megadható egy kigyűjtési feltétel. Ezen kigyűjtési feltételek egymással tetszőleges számban kombinálhatók. Egyedileg összeállítható és elmenthető a lista formátuma (milyen oszlopokat tartalmazzon).
Tárolja a visszatérően szükséges listák összeállítását, szerkezetét.
Beépíthetők további munkaszerződések, egyedi formalevelek is.

 

Társadalombiztosítási modul

OEP engedély

Számfejthető ellátások:
 
táppénz tb. terhére
 
gyermekápolási táppénz (gyáp)
 
terhességi gyermekágyi segély (tgys)
 
baleseti táppénz
 
üzemi baleset
 
fix összegű ellátások:
 
gyermekgondozási segély (gyes)
 
családi pótlék
 
iskoláztatási támogatás
 
anyasági segély stb.
A táppénzalapok és az ehhez tartozó irányadó időszakra vonatkozó osztószámok automatikusan számítódnak a bérszámfejtési modulból, vagy akár feltölthetők a felhasználó által is
Aktuális adatok bevitele táppénzfajták, ill. számítási algoritmusok függvényében
Az idei belépő dolgozó táppénzalapjának kiszámítása
Többszöri számfejtés és korrigálás lehetősége
Listázási lehetőségek:
 
egyéni betegségi ellátások adott időszakra (személyenként)
 
betegségi ellátások jegyzéke (fajtánként)
 
összesítő elszámolás (ellátások, járulékok, különbözet)
 
betegségi ellátások összesítője
 
tb-statisztikai jelentés
 
adatmegállapító lap

 

Lekérdező modul

A bérrendszer összes adatára vonatkozó listázó program.
Tetszőleges tartalmú és formájú listák készíthetők.
Szabadon megválasztható, hogy milyen adatok és milyen sorrendben kerüljenek a listára.
Lehetőség van dolgozónkénti listára, de kérhető csak összegzés is.
A gyakran használatos szempontrendszerek, valamint a listák fejlécei tárolhatók és újra előhívhatók.

 

 

 

PC Szoftver Kft. 1088 Budapest, Rákóczi út 9. II. em. 1.
Ügyfélszolgálat: (06-1) 201-8816, (06-1) 202-0973
Értékesítés: (06-1) 214-6651
Fax: (06-1) 214-6653